SANAN SADE

Ettei yksikään hukkuisi

 Marjo Lehikoinen

TURVA JUMALASSA 

"Tositarina tavallisen naisen elämästä - kivusta, kasvusta, armosta ja elävän uskon löytymisestä"

Sanan kultajyviä

"Armosta te olette pelastettuja uskon kautta, ette itsenne kautta
- se on Jumalan lahja -
ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla."
Ef. 2:8,9

"Niin kuin isä armahtaa lapsiansa,
niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä."
Ps. 103:13

JEESUS PELASTAJA

"Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. 

Sillä ei Jumala lähettänyt Poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi."
Joh. 3:16,17

"Eikä ole pelastusta kenessäkään toisessa, sillä ei ole taivaan alla ihmisille annettu muuta nimeä,
jossa meidän tulisi pelastua."
Ap.t. 4:12


AVUN ANTAJA

"Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua."
Ps. 50:15

"Minä nostan silmäni vuoria kohti:
mistä tulee minulle apu?
Apu minulle tulee Herralta,
joka on tehnyt taivaan ja maan."

Ps. 121:1,2

"Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa."
Fil. 4:6,7

"Jumalalle ei mikään ole mahdotonta."
Luuk. 1:37

USKON LUJA LUOTTAMUS

"Jos sinä siis tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista,
niin sinä pelastut, sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja
suun tunnustuksella pelastutaan."
Room. 10:9,10

"Joka uskoo ja saa kasteen, se pelastuu, mutta joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen."
Mark. 16:16

"Älä pelkää. Usko ainoastaan."
Mark. 5:36

TURVA JUMALASSA

"Ja katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti."
Matt. 28:20 

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä."
Matt. 28:18

"Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani."
Ps. 23:4

"Meillä on Jumala, joka auttaa,
ja Herra, Herra, joka kuolemasta vapahtaa."
Ps. 68:21

"Rauhan minä jätän teille: minun rauhani - sen minä annan teille. En minä anna niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko levoton älköönkä pelätkö."
Joh. 14:27

IKUISEN ELÄMÄN TIE

"Minä olen tie, totuus ja elämä.
Ei kukaan tule Isän luo
muuten kuin minun kauttani."
Joh. 14:6

"Tule ja seuraa minua."
Luuk. 18:22

Jeesus sanoi hänelle:
"Minä olen ylösnousemus ja elämä. Joka uskoo minuun, se elää,
vaikka olisi kuollut. Eikä yksikään, joka elää ja uskoo minuun, ikinä kuole. Uskotko tämän?"

Joh. 11:25,26

MESSIAAN PALUU

"Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän."
Apt. 1:11

"Sillä niin kuin salama leimahtaa idässä ja näkyy länteen asti, niin on oleva Ihmisen Pojan tulemus."
Matt. 24:27

"Sen tähden olkaa tekin valmiit,
sillä Ihmisen Poika tulee hetkellä, jota ette aavista." 
Matt. 24:44

"Katso, hän tulee pilvissä! Kaikki ihmiset näkevät hänet, nekin, jotka hänet lävistivät..."
Ilm. 1:7

"Minä olen A ja O, alku ja loppu", sanoo Herra Jumala, hän, joka on, joka oli ja joka on tuleva, Kaikkivaltias.
Ilm. 1:8

Kirjoitettu on...

"nämä on kirjoitettu, että te uskoisitte Jeesuksen olevan Kristus, Jumalan Poika,
ja että teillä, kun uskotte, olisi elämä hänen nimessään." 

Joh. 20:31